DMCA-beleid

De just-fancy.nl site houdt zich aan 17 U.S.C. § 512 en de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Ons beleid is om te reageren op elke kennisgeving van schending en passende actie te ondernemen onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetten op intellectueel eigendom.

Als uw auteursrechtelijk beschermde materiaal op just-fancy.com is geplaatst of als onze zoekmachine hyperlinks naar uw auteursrecht retourneert en u wilt dat dit materiaal wordt verwijderd, moet u een schriftelijk document indienen waarin u de informatie vermeldt die in het volgende gedeelte wordt opgesomd.

Het volgende moet worden opgenomen in uw vordering wegens inbreuk op het auteursrecht: [/ b] [/ i]

* Lever een bewijs van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

* Geef voldoende contactinformatie zodat wij contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres opgeven.

* U moet voldoende gedetailleerd aangeven op welk auteursrechtelijk beschermd werk inbreuk zou zijn gemaakt en ten minste één zoekterm vermelden waaronder deze elementen in de zoekresultaten voorkomen ".

* Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

* Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

* Moet ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Stuur de inbreukmelding naar het e-mailadres: [email protected]

Een e-mail reactie kan 48-72 werkuren duren. Als u uw klacht per e-mail naar andere partijen, zoals onze internetprovider, stuurt, zal dat uw verzoek niet bespoedigen en kan het antwoord langer op zich laten wachten, omdat de klacht niet naar behoren is ingediend.

nl_NL