Gebruiksvoorwaarden

1. Verantwoordelijkheid. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en just-fancy.com ("ons", "ons", "Bedrijf"). Door gebruik te maken van de website op https://just-fancy.com (de "Site"), gaat u ermee akkoord zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, dient u de site te verlaten en alle gebruik ervan onmiddellijk te staken.

2. PRIVACYBELEID. Wij respecteren uw privacy en bieden u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te controleren. U vindt een volledige verklaring van ons huidig privacybeleid door hier te klikken. Ons privacybeleid is opgenomen in Express Esta Accord esta door verwijzing.

3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Servicevoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar toepasselijke collisieregels. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUM LEEFTIJD. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en waarborgt dat u ten minste 18 jaar oud bent en in staat bent om deze Overeenkomst juridisch gezien aan te gaan.

5. AANMELDINGEN EN MAILINGEN. EBOOK U hebt de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om u te registreren en een gratis eBook van ons te ontvangen. Indien u dit doet, stemt u ermee in verdere e-mailings van ons van commerciële aard te ontvangen.

6. E-MAIL COMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u er uitdrukkelijk mee in en stemt u ermee in e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicaties kunnen commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen administratieve aangelegenheden en aankondigingen van wijzigingen aan deze Voorwaarden, het Privacybeleid of andere site-documentatie omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt.

7. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. Bedrijf kan de software beschikbaar stellen aan u een deel van de site. Als u software van de site downloadt, worden de software, processen alle bestanden en afbeeldingen die de software bevat of genereert en de begeleidende gegevens (gezamenlijk "Software") geacht aan u te zijn geautoriseerd door het bedrijf, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel, thuisgebruik. Het bedrijf draagt geen titel of intellectuele eigendomsrechten op de software over, en het bedrijf behoudt de volledige titel op de software en alle intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, u mag de Software niet decompileren of, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins omzetten in een door mensen leesbare vorm. Alle handelsmerken en logo's zijn eigendom van het bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

8. INHOUD GEBRUIKER. Door informatie of andere inhoud ("Gebruikersinhoud") op de site te plaatsen, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, over te dragen of te verspreiden, verleent u de onderneming, haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers een permanente, niet-exclusieve licentie om de gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de exploitatie van de internetactiviteiten van de onderneming, haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om Gebruikersinhoud te kopiëren, te verspreiden, over te dragen, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te wijzigen, te vertalen en opnieuw op te maken. U wordt niet gecompenseerd voor enige Gebruikersinhoud. U stemt in met het bedrijf dat anders uw naam zou publiceren of openbaar zou maken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u de rechten op de Gebruikersinhoud bezit of gemachtigd bent om de Gebruikersinhoud anderszins weer te geven, te verspreiden, weer te geven, te verzenden of anderszins te verspreiden.

9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSWETTEN. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde en onderhevig aan auteursrechtwetten met betrekking tot het eigendom en gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in geen informatie of inhoud (gezamenlijk "Inhoud" genoemd) te uploaden, weer te geven, te verzenden of te verspreiden die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectuele eigendom, en u zult als enige verantwoordelijk zijn voor elke schending van alle relevante wetten en voor elke schending van de rechten van derden veroorzaakt door enige Inhoud. die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met gebruikmaking van uw gebruikersnaam. De bewijslast voor de inhoud die geen wetten of rechten van derden schendt, ligt alleen bij u. Alle DMCA-aangelegenheden worden behandeld in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat kan worden geraadpleegd via de DMCA-link onderaan de pagina.

10. Meld ongepaste inhoud. U stemt ermee in geen inhoud te uploaden, weer te geven, te verzenden of te verspreiden die anders (a) lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (B) gedrag bepleit of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, resulterend in burgers

nl_NL